Body-Mind-Soul behandling

 

Body-Mind-Soul er en anderledes behandling, som kommer 360 grader rundt om hele dig og din situation.
De omstændigheder du befinder dig i, påvirker din måde at tænke på, og ikke mindst din hjernes opfattelse af din krop. Derfor kommer vi nu med Body-Mind-Soul behandling, som rummer alle de aspekter. Det giver os et 360 graders billede af dig at arbejde ud fra.

 

Hvorfor, tænker du måske?

Fordi der hele tiden bliver publiceret rigtig meget spændende forskning både i Danmark og i udlandet, som viser, at vi indeholder meget mere end blot vores fysiske krop, og at dit sind og din hjerne har en stor betydning for din helbredelse.

Med Body-Mind-Soul behandlingen indfører vi noget af den forskning i BORG Fysioterapi for at give det bedst mulige og mest optimale behandlingstilbud til dig.

 

Hvem har gavn af det?

•      Sportsudøvere, der får gentagende skader og ikke nødvendigvis det samme sted

•      Gener eller smerter, som gener dig i at leve det liv med den frihed, som du har brug for

•      Hvis du har prøvet forskellige behandlinger uden den store effekt

Undersøgelse

Vi udfører en fysioterapeutisk og en hjernebaseret undersøgelse, der sammenholdes med dine oplysninger fra det udarbejdet kropskortet og dine besvaret spørgsmål.

Vi bruger hjernebaseret fysioterapi til at forstå, hvordan din hjerne opfatter din krop og hvilke frygtmønstre/-strategier du eventuelt har fået inkorporeret i din dagligdag, som holder dig tilbage fra det, du ønsker.

Læs mere om hjernebaseret fysioterapi

Kropskort

Det vigtigste redskab er udarbejdelsen af dit kropskort, det danner fundamentet for hele dit forløb, det bruges som et arbejdsredskab. Vi mennesker tænker nemlig i billeder, så kropskortet giver din underbevidsthed et billede, det vil skabe sammenhæng mellem, det du ser og det du kommer til at arbejde med.

Kropskortet giver et overblik over dine nuværende problem(er)/gene(r), men også lige så vigtigt dine tidligere gener, skader og operationer.

På den måde danner vi et helhedsbillede af din krop, som din hjerne ser den, så du hurtigst og bedst muligt får en velfungerende krop og en dybere forståelse for dine handlemønstre.

Se hvordan kropskortet ser ud her:

 

Meditation

Meditation på en varighed af 15 min. morgen og aften er en del af behandlingen. Du vil blive guidet gennem meditationen; men det er super vigtigt, at det bliver gjort hver dag. Formålet med at bruge meditation er, at vi gerne vil erstatte dine negative udsagn og tanker om din situation med positive, fordi det vil ændre din adfærd, dine tanke, din kropsopfattelse og dit humør. Men det kræver en indsats og vedholdenhed fra din side. (citat fra Jonas Lindeløv – kognitiv neurovidenskab)

Morgenprogram

Guidet program imens du går din morgentur eller inden du står op. Det afhænger af din tilstand. Programmet vil ændre din krops fysiologi. Vores tanker skaber vores følelser og vores følelser er alt afgørende for energiniveau i din krop. Derfor er det vigtigt hver dag at hæve dit energiniveau. Vi arbejder med tre trin. Trin et dybe vejrtrækninger, trin to visualisering og trin tre er positive bekræftelser.

Aftenprogram

Vi arbejder med en guider aftenmeditation i tre trins program, som hjælper med at integrere dit mål i din underbevidsthed. Trin et er afslapning af din krop, så den bliver afslappet og klar til næste skridt. Trin to er afslapning af dit bevidste sind, så du komme dybere ned i meditationen. Trin tre dybeste niveau Alpha-niveauet, hvor din energifrekvenser er roligere. Imprægnering af din underbevidsthed.

 

Mål for Body-Mind-Soul behandling

Det er vigtigt, at vi sammen laver et mål for forløbet, som vi arbejder os henimod. Vi kan gøre en del af arbejdet, men ønsker du at opnå bedst mulige effekt, så vil det kræve lidt fra dig, som at besvare nogle spørgsmål, udfylde et kropskort, udføre øvelsen som fysioterapeuten anbefaler samt at lytte til morgen og aften meditation.

Sammen kommer vi længere!