Behandling

Hos Borg Fysioterapi får du fysioterapeutiskbehandling af høj kvalitet. Når du kommer hos os, foretager vi en grundig undersøgelse af dig med en del test, som vi bruger til at finde hjernen og nervesystems “sløret” forbindelser (HBF = hjernebaseret fysioterapi), og vi finder ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe nervesystemet, og stiller en diagnose, før vi sætter gang i behandlingen. Vi bruger forskellige behandlingsmetoder, alt afhængig af din diagnose.

Ved benyttelse af hjernebaseret fysioterapi får du:

  • bedre bevægelse
  • mindre smerte
  • en mere effektiv træning

Vederlagsfri henvisning til fysioterapi læs om det længere nede på siden.


Udover almindelig fysioterapi tilbyder vi:

Vi har et bredt udvalg af forskellige genoptræningshold – holdtræning, med udgangspunkt i hjernebaseret fysioterapi.

Vi tilbyder:

Henvisningskunder – den korrekte type af vederlagsfri fysioterapi, den er opdelt i progressiv eller svært fysisk handicap

Regionen har sparekniven fremme, fordi patientgruppen for vederlagsfri fysioterapi (fysioterapi betalt af regionen) er stigende.

Der er i 2019 blevet brugt for flere penge på vederlagsfri fysioterapi end der er afsat i overenskomstens økonomiske ramme.

Det betyder desværre, at vi skal kigge nærmere på, om de af jer skønne kunder, som i dag får vederlagsfri fysioterapi, er berettiget til det og i så fald, om det er den korrekte type af vederlagsfri fysioterapi, der er opdelt i progressiv eller svært fysisk handicap.

Alle regioner i hele landet, der står for administration af henvisningskunder, vil fra 2020 tage et nyt IT-system i brug, som skal hjælpe dem med at tjekke og holde bedre styr på, hvor mange henvisningskunder de enkelte fysioterapiklinikker har.

Vi oplever, at udfordringerne med korrekte henvisninger ofte sker på grund af lægerne, som, når de henviser, ikke altid kender reglerne for vederlagsfri fysioterapi, og dermed ikke får lavet den korrekte henvisning.

For de borgere, der kan få vederlagsfri fysioterapi, er der nogle faste retningslinjer, som afgør om de er berettiget til at modtage vederlagsfri fysioterapi. Kunder, som har ret til vederlagsfri fysioterapi, er dem:

· som IKKE kan klare sig uden hjælp eller hjælpemidler i 24 timer i eget hjem (svært fysisk handicap og er berettigede til at modtage vederlagsfri fysioterapi, både individuelt og på hold).

· som kan klare sig selv på trods af nogle specifikke handicaps. Hvis det er tilfældet, kan de henvises til holdtræning (progressiv – den henvisning giver dig ret til at modtage holdtræning hos en fysioterapeut, men ikke manuel behandling, uden at betale).

Reglerne er blevet strammet endnu mere, fordi der på landsplan er blevet brugt for mange penge på kunder, som ikke opfylder ovenstående krav for at modtage vederlagsfri fysioterapi. Det betyder, at vi, i fysioterapien, er nødt til at gennemgå alle vores vederlagsfrie henvisninger, da det er blevet os pålagt af regionen. Derfor vil du opleve, at vi vil tage en dialog med dig omkring din henvisning.

Vi håber på din forståelse af de rammer, vi arbejder under.

Bliver du påvirket af gennemgangen og er du utilfreds med udfaldet, er du meget velkommen til at tage fat i din patientforening, som samler klager ind vedr. ovenstående.

 

En utilsigtet hændelse rapporteres til Styrelsen for Patientsikkerhed 

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre.

Klik på ordet for en bedre forståelse af en utilsigtet hændelse

Klik på dette link for at indrapportere en hændelse:

https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public   

Vedkommende, som har rapporteret en utilsigtet hændelse, er selv ansvarlig for at følge op på hændelsen, når forløbet er beskrevet og vurderet i regionalt regi.  

Denne pjece omfatter også information om klage- og erstatningsmuligheder, klik og læs:

”Hjælp os med at blive endnu bedre” 

  


SE ALLE BEHANDLINGER        BOOK TID ONLINE          KONTAKT OS


Bor du i Regstrup eller i omegnen og har du af den ene eller anden årsag ikke mulighed for at komme til os, kører vi gerne hjem til dig, hvis det kan passe med vores udekørende fysioterapeuter. Kontakt os for at høre nærmere.