GLA:D Ryg – Træning til længerevarende rygsmerter

GLA:D Ryg – Træning til længerevarende rygsmerter

 

Hvem har brug for GLA:D Ryg?

Du har sikkert hørt om GLA:D for slidgigt i knæ eller hofter, eller kender en der har gået på holdet. Men hvad er GLA:D Ryg så? Er det træning til dig, der har slidgigt i ryggen?

Det er et godt gæt. Men GLA:D Ryg er meget mere end blot træning til dig med slidgigt i ryggen. Det er ikke kun til rygsmerter stammende fra slidgigt, men smerter der stammende fra længerevarende muskel- og led-problematikker. Det vi i dagligt tale kalder kroniske lænderygssmerter og specielt i de engelsktalende lande er det kendt som ”low back pain”.

Så hvad er ”kroniske lænderygsmerter”?

Kroniske lænderygsmerter er det vi på fagsprog kalder en skraldespandsdiagnose, altså en diagnose der indeholder alle de problematikker i lænden, som er svære at diagnosticere og som ikke skyldes en livstruende sygdom.

Kroniske lænderygsmerter er et af de områder, hvor vi virkelig er rykket sig tættere på at kunne hjælpe dig. På grund af et øget fokus fra sundhedsverden og forskningen er GLA:D Ryg blevet en direkte konsekvens af det.
Smerterne i forbindelse med kroniske lænderygsmerter stammer fra følgende:

 • Muskler
 • Led
 • Ledbånd
 • Brusk
 • Knogler

 

Derfor er det svært at adskille hvilke strukturer, der er beskadiget. Ved de fleste skanninger vil den ikke visse nogle alvorlige skader eller en almindelig skade såsom slidgigt.
I mange tilfælde er skaderne starte som konsekvens af en anden skade for eksempel en fibersprængning eller overbelastning af led i ryggen i forbindelse med en bestemt bevægelse.
Desværre forsætter smerterne tit efter skaden er helet og skaber en kronisk problemstilling, fordi kroppen sender nogle forkerte signaler til vores nervesystem, og på den måde opfatter smerterne. Det vil du lærer meget med om på dit forløb i GLA:D Ryg.

 

Selve GLA:D Ryg forløbet

GLA:D Ryg er et 8 ugers træningsforløb, der derudover består af et patientuddannelsesforløb, en før og efter undersøgelse med målsætning og evaluering af forløbet.

Når du i samarbejde med din fysioterapeut har besluttet at starte GLA:D Ryg vil du komme til en undersøgelse, der har fokus på at:

 • teste; styrke, mobilitet og stabilitet af din ryg
 • gennemgå øvelsesprogrammet, så vi rammer dit rigtige træningsniveau
 • udarbejde en målsætning for dit forløb

Så er du klar til patientuddannelsesforløbet, som består af 2 x 1 times varighed. Her vil du får en dybere  forståelse for:

 • hvad kroniske lænderygsmerter er
 • hvad smerterne skyldes
 • hvad kroniske smerter er
 • hvordan du kan arbejde med at håndtere de kroniske smerter

Når du har været igennem patientuddannelsesforløbet starter det 8 uger træningsforløb. Vi træner 2 gange om ugen på hold.
Du vil inden opstart få udleveret 8 øvelser som du kommer til at arbejde med i forløbet. Øvelserne vil løbende gøres sværere udfra dit niveau.
Under træningsforløbet gennemgår vi i fællesskab, hvordan du kan arbejder med smertehåndtering, hvordan det er lykkedes for dig og hvordan vi kan gøre det endnu bedre.

Til sidst kommer du til en afsluttende undersøgelse, hvor vi diskuterer fremgangen og evaluerer din målsætning og det videre forløb.

 

Hvad får du ud af forløbet?

 • Du får en større viden om dine rygsmerter
 • Hvordan rygsmerter opstår, og hvordan du kan håndtere dem i din hverdag
 • Erfaringsudveksling med de andre på holdet
 • Et 8 ugers træningsforløb med fokus på styrke, kondition og stabilitet superviseret af en uddannet GLA:D Ryg fysioterapeut

 

Hvor og hvornår?

Vi har året rundt løbende holdopstart, så er det noget for dig, så kontakt os for at hørere nærmere. Du kan også tjekke siden om GLA:D Ryg holdet her: https://borg.team/traening/genoptraening-oversigt/glad-ryg/

Fysioterapeut Frederik Kjærbæk