Hvorfor skal jeg træne min skulder?

Fordi…

Skulderen er vigtig at træne, da skulderens stabilitet er afhængig af om musklerne fungere, er stærke og fri bevægelighed. Strukturel-stabilitet vil sige, at stabiliteten er skabt af ledbånd og knogler, fx. har hoften meget ”strukturel-stabilitet”, og vi ser derfor sjældent en hofte gå af led sammenlignet med en skulder, som kun holdes sammen af ledbånd og muskler.

Det er vigtigt at musklerne omkring skulderbladet og ikke mindst de stabiliserende muskler omkring selve skulderen (også kaldt rotatorcuffen) fungerer hensigtsmæssigt. Gør musklerne ikke det, kan det resulteret i skader og smerter fra skulderleddet og de omkringliggende led og muskler.

Skulderen kompliceres yderlig af, at skaderne oftest relaterer sig til musklerne, hvilke er problemet hos dig, som lider af skylderafklemning, senebetændelse og seneskader efter fx fald.

Det er derfor at træning af muskulaturen er det primært første valg, hvis du kommer med sådanne problematikker hos os i fysioterapien.

 

Hvad er et skulderhold egentlig?

 

Skulderholdet er et genoptræningshold, der vi træner sammen en gang ugentlig med kyndig vejledning af vores Fysioterapeut Frederik.
Vi træner forskellige skulderøvelser med henblik på at træne stabiliteten, bevægeligheden og styrken i din skulder.

Skulderholdet skal ses som et forløb, hvor du ved den første undersøgelse hos Frederik får lagt en plan for, hvordan du kan blive din skulderproblematik kvit.
Du vil også blive instrueret i nogle hjemmeøvelser. Du vil få råd om, hvordan du undgår forværring.
Undersøgelsen kan også kombineres med lægning af en tape for at mindske dine smerter eller behandling med vores laserbehandlinger.

Læs mere her: Tapning og Laser

Sammen vil dig og fysioterapeuten sætter et mål for dig og din træning. Derefter vil du typisk træne på holdet.
Du kommer til 1. måneds og 3. måneds opfølgning med henblik på at tilpasse dine øvelser og vurdere om eventuelt en anden behandling skal supplere dit forløb.

 

 

Skal jeg så altid træne min skulder, når den har ondt?

 

Skulderproblematikker kan skyldes mange ting, og nogle gange fremstår og føles det som en skuldersmerte, men stammer i virkeligheden fra nakken eller et af de andre omkringliggende led. Derfor er det en god ide at søge hjælp hos en af vores fysioterapeuter, hvis du lider af skuldersmerter.

Grunden til at skulderen en kompleks er, at den holdes sammen af ledbånd og muskler og en vigtig del af vores daglige gøremål. Derfor er det et område, der får stort fokus både nationalt og internationalt.
I 2013 udgav sundhedsstyrelsen (1) en national klinisk retningslinje med fokus på diagnosticering og behandling af udvalgte skulderlidelser. En national klinisk retningslinje er en rapport, hvor der samles alt den forskning, der er på området og derudfra laves der nogle retningslinjer.

Ud fra en gennemgang af den forskning, der er på området, anbefaler sundhedsstyrelsen, at træning bør anvendes som et led i behandlingen af patienter med skulder af klemning og rotatorcuff-syndrom, og de anbefaler, at behandlingen kombineret med træning ikke er kortere end 3 måneder.

De anbefaler ligeledes at operation først skal forsøges, når et træningsforløb ikke har nogen effekt.

Vi anbefaler derfor ved stort set alle ovenstående skulderproblematikker at forsøge træning før operation, en enkelt undtagelse er ved overrivning de stabiliserende muskler i skulderen.

Vi anbefaler altid at du spørger os til råds.

Læs mere her: Skulderhold

 

Vil det ikke bare være nemmere at få den opereret?

 

I nogle tilfælde er operation vejen frem. Det er blandt andet ved overrivning af muskel eller sene og i de forløb, hvor træning ikke har haft effekt. Det er dog vores anbefaling, at have for øje at en operation altid indebær nogle risici. Selv om det i de fleste tilfælde er mindre alvorlige og heldigvis sjælden det sker. Sammenhold med sundhedsstyrelsen anbefalinger er, der ikke nogen grund til at tage unødig risikoer, før det er absolut nødvendigt.

Sundhedsstyrelsen beskriver blandt andet at der ingen forskel er på ens smerte og funktion, hvis vi sammenligner operation med træning for skulder af klemning. Lignende resultater vister et nyere studie fra december 2018, hvor operation havde ingen yderlig effekt på smerte 1 år efter operationen, ingen øget funktion 1-2 år efter og ingen øgning i livskvalitet 1 år efter (2). Ligeledes viste studiet, at der er en risiko for alvorlig skade af operation i 6/1000 tilfælde, hvilket er skal ret få tilfælde. Ved alvorlig skade menes ukontrolleret blødning eller blodprop i hjertet.

 

Hvad hvis jeg allerede er opereret?

 

Er du blevet opereret er det formentlig, fordi du har prøvet træning eller at det er blevet vurderet at det var nødvendigt for, at du kunne genvinden din funktion i skulderen.
I det tilfælde er træning også nødvendigt, og forskningen viser at superviseret fysioterapi giver bedre smertelindring, bedre funktion og tilbagevenden til arbejde end hjemmetræning alene efter operation.

Der kan være enkelte forholdsregler, når du er opereret, spørg altid din læge eller fysioterapeut til råds inden du begynder på holdtræning.

Fysioterapeut Frederik Kjærbæk

 

Skulderhold – laser – Tapning – Kontakt