Meditation og dens virkning.

Meditation og dens virkning

 

Hvorfor er meditation relevant i forbindelse med fysioterapeutisk behandling?

Fordi det er måden, hvorpå du får kontrol over dine tanker og din bevidsthed samt giver det mindre uro i kroppen.  Det er også med til at udvikle din evne til at koncentrer dig og være til stedet i nuet.

 

Hvad betyder meditation egentlig?

Meditation er afledt af latinsk og betyder ”øver mig” eller ”forbereder mig til”.

Det, der egentlig sker er, en form for mental aktivitet, hvor du fokuserer på din bevidsthed.

Vores tanker har det med at flakke rundt, om noget du har oplevet eller om noget der skal ske, som en abe, der svinger fra gren til gren. Vores fokus er på fortiden og fremtiden i stedet for nuet. Du har igen kontrol over dine tanker.

 

Et tysk forskningsstudie med ca. 80 forsøgspersoner viste via hjernescanninger, at ved meditation sker der ændringer i hjernebarken, der er forbundet med vores intelligens i form af sprog, hukommelse, bevidsthed og evnen til at tænke abstrakt. Meditationen viste forskellige forandringer i hjernen, i deres helbred og deres adfærd. Derfor synes jeg, at det er relevant at inddrage den viden i vores fysioterapeutiske behandlinger.

 

Når du mediterer, fokuserer du din bevidsthed hen på fx:

  • Dit åndedræt
  • En kort sætning eller ord
  • Visualisering af et billede eller et sted

 

Fordelen ved at meditere er, at du kan bruge fokuseringen til at:

  • Løse arbejdsopgaver mere effektivt, fordi du bliver mere koncentreret
  • Forbedre din helbredstilstand og derved forbedre din livskvalitet
  • Kommer dig hurtigere ovenpå efter sygdom og får din energi tilbage
  • Større medfølelse og rummelighed overfor andre mennesker og den modstand du møder i livet
  • Bedre søvn som giver dig større overskud til livet

 

Hvad sker der under meditationen?

Dit nervesystem falder til ro, fordi det parasympatiske nervesystem aktiveres, det betyder, at dit åndedræt og din puls bliver roligere og lavere, hvilket gør at din hjernefrekvens og dit blodtryk falder.

Meditation ændrer dine signalstoffer i hjernen, og udskiller lykkehormonet dopamin, som gør dig gladere og mere afslappet. Det fantastiske er, at du også bliver skarpere, bedre til at huske og lære ny ting.

Derudover har meditation en smertestillende effekt, og din smertetærskel bliver højere. Du bliver desuden et gladere og en mere afslappet udgave af dig selv, fordi kroppen bliver opladet under meditation som et batteri. Det har dit immunforsvar også glæde af, da din modstandskraft stiger, og det nedsætter samtidig risikoen for betændelsestilstande.

Interessante artikler:

Meditation forandrer vores hjerner

Meditation får hjernen til at samarbejde med sig selv

Mentaltræning forandrer hjernen og reducerer stress

Taknemmelighed og kærlighed

Dorte