Sundhedsfaglige Spirituelle Netværk

Holistiske tilgang

Formålet med det Sundhedsfaglige Spirituelle Netværk, er at flette forskning, indsigt og viden sammen, så vi kan handle anderledes, end vi gør i dag, og højne vores sundhedsfaglige behandlingstilgang, så vi opnår en mere effektfuld succesrate hos det menneske, vi møder i vores professionelle virke.

Det er desværre ikke altid, vi ser det holistiske billede af mennesket. Oftest behandler vi deres specifikke problem, og det er desværre sjældent nok.

 

Netværket henvender sig til

Det Sundhedsfaglige Spirituelle Netværk henvender sig til alle indenfor sundheds-verdenen og udenfor, alle som tænkter banebrydende blandt andet:

 • Sociologer
 • Fysioterapeuter
 • Forskere
 • Biologer
 • Ergoterapeuter
 • Sygeplejesker
 • Social og sundhedsassistenter
 • Psykologer
 • Tandlæger
 • Psykiater

 

Alle, der gerne vil være med til at ændre og åbne op for andre muligheder end de traditionelle behandlinger, der tilbydes i dag.

Sammen står vi stærkere.

 

Temaer for netværket

Vores celler tilpasser sig vores omgivelser. De modtager beskeder fra vores nervesystem, som sender beskederne videre til vores celler. Det er perception, en sansepåvirkning, der skaber vores virkelighed.

I følge Bruce Lipton er vi udstyret med en selv-helende krop, fordi vi er energi og bliver påvirket af energien omkring os. Hvordan lærer vi at bruge tankernes kraft til at forbedre vores helbred?
Hvordan lærer vi at se, når advarselslampen i kroppen står og blinker? Vi har aldrig fået en manual til vores krop, som vi f.eks. har til vores bil. Jeg tror, at tiden er inde nu til at åbne den dør og skabe en ny tilgang i sundhedsvæsnet.

Hvorfor undersøger vi ikke, hvad der sker, når et mirakel opstår? Hvad styrer vores gener? Vores gener er styret af vores opfattelse af omverdenen. Vi er født med intuition – mavefornemmelse – som er vores naturlige indre power, ligesom klodens dyr, vi lærer blot ikke at lytte til den, så hvordan lærer vi vores patienter, klienter, borgere eller kunder at åbne den side af sig selv?

Det er vores hjerte, som sender signaler og kommunikerer med vores hjerne, fordi vi handler på de følelser, som vi opfanger, som enten kan helbrede eller skabe sygdomme. Hvordan lærer vi at navigere rundt i kroppen? Og hvordan formidler vi det videre?

Din tro er styret af din energi og dine følelser. Det kan vi ændre ved at ændre vores opfattelse af energien, følelserne og omverden. Hjernen frigiver kemien, der sendes ud i vores blodbaner, men er det vores tanker og tro, der bestemmer, hvad der sendes ud?

Verden er i dag på mange plan bygget op på, at vores hjerne arbejder med frygt, så hjertet sender stress-signaler til vores hjerne.

Hvordan skal vi arbejde med at ændre tilgangen til et holistisk billede af mennesket, som vi står overfor?

 

 

Hvad indeholder det Sundhedsfaglige Spirituelle Netværk?

Alle de temaer, tankegange og undersøgelser, som nævnt ovenfor vil være nogle af de temaer, som vil være i centrum i det spirituelle sundhedsfaglige netværk, hvor du får ny viden, ny indsigt, bliver inspireret og får noget brugbart med derfra, som du kan implementere i din hverdag og give dine patienter, borgere, klienter eller kunder en endnu bedre behandling.

Netværket er på et højt og fagligt niveau og vi mødes virtuelt på Zoom (Zoom er en online konference platform). Hvis du ikke har mulighed for at deltage på et af møderne, så bliver de optaget, og du kan se Zoom-mødet, når det passer dig.

 • Netværksmødet starter med en meditation.
 • På hvert møde vil en foredragsholder deltage, som bruger spiritualiteten i sit sundhedsfaglige arbejde. Det kan være f.eks. en forsker, en teoretiker, der har udviklet sin egen teori eller en virksomhedsejer indenfor det sundhedsfaglige felt.
 • Mødet afsluttes med tid til spørgsmål, diskussion og et til oplæg om, hvordan du kan bruge den nye viden med det samme i din hverdag.
 • Det Sundhedsfaglige Spirituelle Netværk løber over et år, hvor vi virtuelt mødes 6 gange fra kl. 15.30-17.00.
 • Prisen er 3.000 kroner for et år.
 • Du vil få mulighed for erfaringveksling i vores lukkede gruppe på band (som er en kommunikationspaltform) med andre sundhedsfaglige personer.

Vel mødt!

 

Hvem er jeg

Jeg har arbejdet som fysioterapeut siden 2006 og har siden 2012 været klinikejer. Min mission er at skabe fokus på fysioterapifaget, og alt det fantastiske, vi kan gøre for vores patienter.

Jeg arbejder mere intenst med min intuition, kvantefysikken og den spirituelle tilgang til egen udvikling, til udvikling af mine skønne medarbejdere og i sidste ende vores patienter.

Jeg har ligeså meget fokus på resultater, derfor arbejder vi med at gennemføre undersøgelser og teste effekten af vores behandlinger blandet andet ved brugen af forbedringsmodellen, SMART-mål og spørgeskemaer.

Men jeg vil gerne nå endnu længere ud og skabe en debat samt holde fokus på brugen af intuition, kvantefysikken og spiritualiteten, derfor har jeg skabt Sundhedsfaglige Spirituelle Netværk.

Jeg vil gerne fremme vores spirituelle tilgang i nutidens sundhedsverden, så vi kan bruge vores intuition i det store arbejde, vi lægger derude. Jeg er fascineret af Bruce Lipton, der er cellebiolog og som påstår, at kun 5% af vores sygdomme er genetiske. Det er meget interessant, fordi er det vores livsstil, vores tanker eller vores samfund, der skaber de resterende 95%?

Vores egen forsker Lene Vase arbejder med placebo-effekten, som jeg vil mene, er et emne, som vi skal tage alvorligt og bruge den viden fra hendes videnskabelige undersøgelse i vores behandlingstilgang i privatpraksis.

Dr. Thurman Fleet var kiropraktor fra 1934. Han arbejdede med at implementere underbevidstheden i sine behandlinger. Hvorfor gør vi ikke det i dag? Var han forud for sin tid?

Skal vi flytte os på den helt store skala, skal vores måde at undervise sundhedsfagligt, kvalificeret personale, ændres radikalt.

 

 

Min mission

Det er min mission, at få det holistiske billede af mennesket, vi møder, ind i sundhedsverden, så vi kommer 360 grader rundt om mennesket og får et større helhedsbillede at arbejde ud fra, og herigennem få en større succesrate i vores behandlinger eller tilgang til det menneske, som vi står overfor.

 

Hvordan tilmelder du dig?

Er du blevet nysgerrig eller inspireret og vil gerne tilmelde dig eller blot høre mere, så skriv til: info@borg.team.

 

Følg mig på facebook, instagram, linkedin

 

Jeg glæder mig til at se dig 🙂

 

Taknemmelige og kærlige hilsner

Dorte Borg Andreasen
Spirituel Fysioterapeut