Sundhedsfaglige Spirituelle Netværk

Netværket henvender sig til

Det Sundhedsfaglige Spirituelle Netværk henvender sig til alle indenfor sundhedsværnet og sundhedsverden.

 • Fysioterapeuter
 • Forsker
 • Biologer
 • Ergoterapeuter
 • Sygeplejesker
 • Social og sundhedsassistenter
 • Psykologer
 • Tandlæger
 • Psykiater

Faggrupper, der gerne vil være med til at ændre og åbne op for andre muligheder end de traditionelle behandlinger, der tilbydes i dag.

Sammen står vi stærkere.

 

Hvad indeholder det Sundhedsfaglige Spirituelle Netværket?

Alle de temaer, tankegange og undersøgelser, som nævnt ovenfor vil være nogle af de temaer, som vil være i centrum i det spirituelle sundhedsfaglige netværk, hvor du får ny viden, nye indsigter, bliver inspireret og får noget brugbart med hjem, som du kan implementere i din hverdag og give dine patienter, borgere, klienter eller kunder en endnu bedre behandling.

 • Netværket er på et højt og fagligt niveau.
 • Netværksmødet starter med en meditation, så vi får samlet energien, roen og blive aligned.
 • Der er til hvert netværksmøde en foredragsholder, der bruger spiritualiteten i deres sundhedsfaglige arbejde. Det er fx forskere, teoretikere der har udviklet deres egen teori eller en virksomhedsejer indenfor det sundhedsfaglige felt.
 • Du får mulighed for erfaringsveksling i mindre grupper med andre sundhedsfaglige personer.
 • Netværksdagen sluttes af med networking og lidt let mad.
 • Det Sundhedsfaglige Spirituelle Netværket løber over et år, hvor vi mødes 4 gange fra kl. 15.00-19.00. Prisen er 8.000 kroner.
 • Datoerne for 2020 er følgende den 26. januar, den 30. april, den 24. september og den 26. november.

 

Den holistiske tilgang

Formålet med det Sundhedsfaglige Spirituelle Netværk, at flette forskning, indsigter og viden sammen, så vi handler anderledes end vi gør i dag og højne vores sundhedsfaglige behandlingstilgang til en mere effektfuld succesrate hos patienten/klienten/borgeren/kunden.

Det er desværre ikke altid vi ser det holistiske billede af vores patienter, borgere, klienter eller kunder, oftest behandler vi deres specifikke problem, og det er desværre ikke altid nok.

Det er bl.a. min mission i den fysioterapeutiske verden at få det holistiske billede af vores patienter og kunder, så vi er 360 grader rundt om vores kunder og patienter, så vi får et større helheds billede at arbejde ud fra, og dermed en større succesrate i vores behandlinger af kunder, klienter, patienter og borger.

 

Temaer for netværket

Vores celler tilordner sig vores omgivelser. De modtager beskeder fra vores nervesystem, som sender beskederne videre til vores celler. Det er perception, en sansepåvirkning, der skaber vores virkelighed.

Vi er udstyret i følge Bruce Lipton med en selv-helende krop. Hvordan lærer vi at bruge tankernes kraft til at forbedre vores helbredelse?
Hvordan lærer vi at se, når advarselslampen i kroppen står og blinker? Vi har aldrig fået en manual til vores krop, som vi f.eks. har til vores bil. Jeg tror, at tiden er inde nu til, at åbne den dør og skabe en ny tilgang i sundhedsvæsnet.

Hvorfor undersøger vi ikke, hvad der sker, når et mirakel opstår! Hvad styrer vores gener? Vores gener er styret af vores opfattelse af omverdenen. Vi er født med intuition – mavefornemmelse – vores naturlige indre power ligesom klodens dyr er, vi lærer blot ikke at lytte til den, så hvordan lærer vi vores patienter, klienter, borgere eller kunder at åbne den side af sig selv?

Det er vores hjerte, som sender signaler og kommunikerer med vores hjerne, som enten kan helbrede eller skabe sygdomme, hvordan lærer vi at navigere rundt i kroppen? Og hvordan formidler vi det videre?

Din tro er styret af din energi og dine følelser. Det kan vi ændre ved at ændre vores opfattelse af energien, følelserne og omverden. Hjernen frigiver kemien, der sendes ud i vores blodbaner, men er det vores tanker og tro, der bestemmer, hvad der sendes ud?

Verden er i dag på mange planer bygget op på at vores hjerne arbejder med frygt, så hjertet sender stress-signaler til vores hjerne. Hvordan skal vi arbejde med at ændre den tilgang?

 

Hvem er jeg

Jeg har arbejdet, som fysioterapeut siden 2006 og har siden 2012 været klinikejer. Min mission er, at skabe fokus på fysioterapifaget, og alt det fantastiske vi kan gøre for vores patienter.

Jeg har gennem det sidste år arbejdet mere intens med min intuition, kvantefysikken og den spirituelle tilgang til egen udvikling, til udvikling af mine skønne medarbejder og i sidste ende for vores patienter.

Jeg har ligeså meget fokus på resultater, derfor arbejder vi med at gennemføre undersøgelser og teste effekten af vores behandlinger blandet andet ved brugen af forbedringsmodellen og SMART-mål.

Men jeg vil gerne nå endnu længere ud og skabe en debat samt holde fokus på brugen af intuition, kvantefysikken og spiritualiteten, derfor har jeg skabet Sundhedsfaglige Spirituelle Netværk = SSN.

Jeg vil gerne fremme vores spirituelle tilgang i nutidens sundhedsverden, så vi kan bruge vores intuition i det store arbejde, vi lægger derude. Jeg er fascineret af Bruce Lipton, der er cellebiolog og som påstår, at kun 10% af vores sygdomme er genetiske. Det er meget interessant, fordi er det vores livsstil? Er det vores tanker? Er det vores samfund, der skaber de 90%?

Vores egen forsker Lene Vase arbejder med placebo-effekten, som jeg vil mene er et emne, som vi skal tage alvorligt og bruge den viden fra hendes videnskabelige undersøgelse i vores behandlingstilgang i privatpraksis.

Dr. Thurman Fleet var kiropraktor fra 1934. Han arbejdede med at implementer underbevidstheden i hans behandlinger. Hvorfor gør vi ikke det i dag? Var han forud for sin tid?

Skal vi flytte på de helt store skalaer skal vores måde at undervise, fysioterapeuter, ændres radikalt.

Hvordan tilmelder du dig?

Er du blevet nysgerrig eller inspireret og vil gerne tilmelde dig eller blot høre mere, så skriv til: info@borg.team.

 

Følg mig på facebook, instagram, linkedin

 

Jeg glæder mig til at se dig 🙂

 

Taknemmelige og kærlige hilsner

Dorte Borg Andreasen
Spirituel Fysioterapeut