Ny viden: Træning gavner Kræftpatienter

Må du og skal du træne, når du har kræft?
Hertil er svaret meget enkelt – JA!

I 2001 startede Rigshospitalet et projekt: ”Krop og kræft”. som i dag viser, at alle kræftramte har stor gavn af træning gennem alle faser i et kræftforløb. Det blev påvist, at træning er meget gavnlig til at bekæmpe og helbrede en kræftsygdom. Årsagen er blandt andet, at der bliver udskilt adrenalin i blodet under træningen, som har en hæmmende effekt mode, at kræften spreder sig og danner metastaser andre steder i kroppen.

I dag overlever der heldigvis flere mennesker en kræftsygdom. Derfor skal vi også hjælpe dem godt på vej tilbage til livet. Der er desværre nogle fordomme, som vi skal have åbnet op for omkring træning af kræftramte. Resultatet for den kræftramte er, at man får overskud af energi og en væsentlig bedre funktionsevne, som tilsammen giver en bedre livskvalitet. Er det ikke ret væsentlige parameter?

Korte fakta om kræft fra Kræftens bekæmpelse

  • Hver tredje dansker får kræft
  • Seks ud af ti kræftpatienter overlever kræft mindst 5 år
  • Knap 285.000 danskere lever med en kræftdiagnose (tal fra 2015)

 

Desværre ser vi en udbredt holdning blandt læger, at træning er nytteløst, og de fordomme kan betyde, at læger ikke henviser til træning. Herfor tages håbet fra mange kræftpatienter.

Vi tager kampen hos os i forhold til de praktiserende læger, fordi vi ved, træning i forbindelse med kræft har en positiv effekt ved blandt andet at:

  • Det styrker kroppen inden en eventuel operation, så man kommer bedre igennem den og vil få færre komplikationer
  • Det reducerer trætheden og kvalmen i forbindelse med kemo. Tidligere skulle man holde sig i ro, men det betyder mindre muskelstyrke og dermed også et lavere funktionsniveau
  • Forbedrer funktionsevnen efter behandlingerne
  • Det øger overlevelsesraten, idet kroppen bliver mere modstandsdygtig på grund af adrenalinen
  • Det giver større psykisk overskud og nedsætter risikoen for angst og depression

I alt i skaber det en større livskvalitet samtidig med, at træning med ligesindede skaber nye relationer og en øget motivation.

Derfor virker træning rigtigt godt i forhold til at holde kræften nede

Nyere forskning viser, at det tyder på, at noget i blodet er med til at holde kræft nede, og der findes en sammenhæng med niveauerne af adrenalin i blodet. Det tyder på, at det er en molekylær mekanisme, der hæmmer spredningen af kræften.

 

Adrenalin har en stor effekt på kræfttumorer. Baggrunden herfor er, at adrenalin aktiverer en signalvej – kaldet Hippo – som spiller en stor rolle i forhold til spredningen. Hippo-signalvejen er en del af en tumors metastaseprogram. Denne signalvej bliver aktiveret under træning og gør, at tumoren ikke kan danne metastaser andre steder i kroppen. Under træning stiger, stiger adrenalinen, og aktiverer dermed hippo-signalvejen. Det betyder, at vi med træning hæmmer kræften i at sprede sig.

Med træning betyder det altså, at kræften bliver nemmere at behandle og samtidig øges overlevelsesmulighederne markant. Derfor kan vi ikke se, hvorfor træning ikke bør indgå som en helt naturlig – aktiverende og helbredende – del et kræftforløb i dagens Danmark.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg er interesseret i at deltage på Gi’ Kræften et Spark hold?

Tjek vores holdet: https://borg.team/traening/genoptraening-oversigt/gi-kraeften-et-spark/

 

Hør også mere om hvordan Solvejg brugte Gigalaseren som behandling efter en brystkræft-operation:
https://borg.team/fysioterapi-behandling/gigalaser/