Cookies & Privatlivspolitik hos Borg Fysioterapi

 

Vi passer godt på dine personoplysninger hos Borg Fysioterapi Du kan som kunde eller blot besøgende på vores website stole på, at vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine oplysninger.

I denne Cookie- og Persondatapolitik for Borg Fysioterapi finder du en beskrivelse af, hvilke data vi indsamler og behandler, hvorfor netop disse data indsamles, og hvad vi anvender dem til. Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os/vi indsamler om dig, når du enten besøger vores website, opretter dig som kunde hos os for at kunne benytte online booking funktionen eller når du besøger os som kunde fysisk i en af vores fysioterapier.

 

Dataansvarlig

Den dataansvarlige virksomhed for behandling af dine personoplysninger er:

BORG Fysioterapi
Gl. Skovvej 158
4420 Regstrup

CVR-nr. 30143736

 


Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig f.eks. et nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

 

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

 

Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter 25. maj 2018.

Har du spørgsmål til Cookie- og Persondatapolitikken eller til måden vi behandler dine personlige oplysninger, er du meget velkommen til at skrive en mail til info@borg.team eller ringe til os på telefon 73 70 99 04. Det gælder også, hvis du ønsker indsigt i dine oplysninger, hvis du mener, at vi har registreret forkerte data om dig, eller du ønsker dine oplysninger flyttet. Du kan naturligvis også gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

 


Indsamling af personlige oplysninger

Når du opretter en kundeprofil for at kunne benytte dig af vores online booking system, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig: Navn, e-mail, telefonnummer, evt. firmanavn og adresse. Når du opretter dig som bruger via vores online bookingsystem, vil du blive spurgt, om du accepterer betingelserne. Når du godkender, er det lig med at acceptere, at vi lagrer disse data omkring dig. BORG Fysioterapi bruger ikke dine oplysninger til andet end at give dig muligheden for hurtigere og nemme at kunne bestille tid hos os. Du kan til enhver blive slettet i vores database eller kræve at se, hvilke oplysninger vi har liggende på dig.

Vi indsamler ikke særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.

Du har via vores hjemmeside og sociale medier muligheden for at skrive dig op til at modtage vores nyhedsbreve. Vi benytter systemet MailChimp, som på samme vis som os kan stå inde for at overholde kravene til den nye Persondataforordning. Du har til enhver tid mulighed for at afmelde dig vores nyhedsbreve, enten ved at kontakte os eller ved af bruge ”afmelde” funktionen nederst i nyhedsbrevet. Vi har udsendt information omkring denne opdatering maj 2018. Ved tilmelding til vores nyhedsbrev giver du dit samtykke via din e-mailadresse. Vi benytter udelukkende din e-mailadresse, navn og adresse til at kunne sende dig nyttige informationer via nyhedsbrevene og hermed også markedsføringsmæssige formål.

 


Behandling af personlige oplysninger

I forbindelse med dine fysiske behandlinger hos BORG Fysioterapi er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

 


Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med dine behandlinger noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. De oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

 

2.    Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for BORG Fysioterapi må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

 

3.    Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 

4.    Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i de oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

 

5.    Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

 

Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, f.eks. på vores journaler i fysioterapien, som indeholder f.eks noter omkring din behandling. Det er nødvendigt for os at benytte disse journaler for at kunne give dig den allerbedste service, så vi dermed overholder vores forpligtelser til dig. Det er også for at leve op til de forpligtelser, vi har som dansk virksomhed, hvor vi er omfattet af dansk lovgivning.

Vi laver ingen profilering af dig og misbruger ikke dine personoplysninger. Vi videregiver desuden ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

 


Deling af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med udførelsen af vores online markedsføring. Det betyder, at vi eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

Vi deler dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT.

 


Deling af oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

BORG Fysioterapi anvender underleverandører, som behandler persondata på BORG Fysioterapis vegne. BORG Fysioterapi samarbejder alene med virksomheder, som enten har et Privacy Shield certifikat eller på anden måde har forpligtet sig til at overholde GDPR.

 


Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om brugeroplysningerne håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Vi har herudover kundekort/journal på dig, som er placeret fysisk i vores fysioterapi. Disse er altid placeret i et aflåst skab.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder, efter når formålet er afsluttet.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen under pkt. 9. “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på websitet.

I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Kontakt os via ovenstående kontaktoplysninger. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

________________________________________________________________________________________________

Sådan håndterer BORG Fysioterapi dine oplysninger, når du søger job eller får ansættelse

Vi registrerer oplysninger om vores ansøgere og medarbejdere for at kunne håndtere alle spørgsmål relateret til ansættelse. Det gør vi med hjemmel i persondataforordningen (artikel 13, stk. 1, litra c-d).

DINE RETTIGHEDER

Databeskyttelsesforordningen giver dig forskellige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig elektronisk. Og forordningen pålægger os visse pligter – som f.eks. at fortælle, at vi har indsamlet eller vil indsamle personoplysninger.

Du har også ret til at få at vide, hvilke oplysninger om dig vi har samlet i forbindelse med din ansøgning eller dit ansættelsesforhold, og du har ret til at se oplysningerne. Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, at de f.eks. er forkerte eller giver et forkert indtryk.

ANSØGNING

Når vi modtager din ansøgning opbevarer vi den elektronisk. Vi beholder kun din ansøgning så længe ansættelsesprocessen pågår, og den slettes senest 6 måneder efter ansættelsesproceduren er afsluttet.

Du kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde din ansøgning og samtykke til behandling af alle oplysninger i ansøgningen.

FØR ANSÆTTELSE

Når du bliver ansat, bliver du registreret i vores lønsystem – danløn.

Her registrerer vi bl.a.:

– navn og stillingsbetegnelse

– cpr-nummer

– privatadresse

– privat telefonnummer

– e-mailadresse

– tidligere ansættelser

Vi registrerer også oplysninger om (eventuel) pensionskasse.

Hvis oplysningerne ændrer sig, registrerer vi også ændringerne.

Under din ansættelse registrerer vi også enkelte oplysninger i forbindelse med forskellige trivselsmålinger, kurser mv.

Din personalesag opbevares fortroligt og det er kun virksomhedens ejer – Dorte Borg Andreasen og lønansvarlig Bjarne Kristensen der har adgang til den.

Vi videregiver endvidere oplysninger til SKAT, din pensionskasse samt offentlige myndigheder i det omfang, at det er nødvendigt for refusion eller andre forhold knyttet til dit ansættelsesforhold.

UNDER ANSÆTTELSE

Vi registrerer endvidere oplysninger om din ansættelse, f.eks.:

– uddannelse og tidligere arbejdspladser

– direkte arbejdstelefonnummer

– e-mailadresse

– efteruddannelse

– orlov eller andet fravær

– tidsregistrering

– anciennitet

– MUS-aftaler

– evt. advarsler eller referater fra tilsvarende samtaler

FRAVÆR

Vi registrerer fravær på grund af sygdom, barsel, mv. Vi bruger bl.a. registreringerne til at lave en sygefraværsstatistik og til eventuelt at få kommunal refusion.

Sygefravær er en personfølsom oplysning og vil blive behandlet i henhold til reglerne herom.

Hvis lovgivningen giver os mulighed for at få refusion for dit fravær, udfylder vi et ansøgningsskema i Virk.dk, som bliver sendt til din kommune. Kommunen vil herefter sende et brev til din e-Boks med informationerne, som du bedes reagere på. Udbetaling Danmark får besked fra Virk.dk, hvis vi standser lønnen, f.eks. ved overgang til forældreorlov uden løn (med barselsdagpenge).

Vi registrerer også forbrug af feriedage og lign.

Når du fratræder, giver vi besked om den ferie, du har tilbage til FerieKonto.

E-MAILS

E-mails inklusiv indholdet sendt til og fra virksomhedens e-mail adresser bliver opbevaret elektronisk. Logningen sker af drifts- og sikkerhedsmæssige grunde.

LØN, SKAT, ATP, PENSION mv.

Når virksomheden anviser løn til den enkelte medarbejders bankkonto, bruges medarbejdernes cpr-numre. Samtidig bliver A-skat mv. overført til SKAT.

En elektronisk kopi af dine lønsedler bliver overført til din e-Boks på borger.dk

Virksomheden modtager skatte oplysninger direkte fra SKAT. Hvis der sker ændringer i dit skattekort, bliver vi automatisk underrettet. Samtidig får SKAT en række oplysninger om dig: navn, adresse, cpr-nummer, ansættelsessted og din bruttoløn. SKAT får også oplyst, hvad du samlet har tjent i årets løb.

Også indbetalingen af månedlige bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) på indberettes. SKAT får hvert år oplyst, hvor meget du har betalt til ATP.

Din arbejdsgiveradministrerede pensionsordning oplyses ligeledes til din pensionskasse og til SKAT. Dit navn, cpr-nummer og beløbet fremgår af overførslen.

FRATRÆDELSE

Personalesager opbevares som udgangspunkt i 5 år efter en medarbejders fratrædelse.

KLAGEADGANG

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig. Du kan skrive til Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk.


Cookies og Pixels

Cookies er små tekstfiler, som indeholder en tegnstreng og laver en unik identifikation af en bruger. De sendes tilbage til hjemmesiden og/eller tredjeparter. De fleste browsere er oprindelig sat op til at acceptere cookies, eftersom det kræves af de fleste hjemmesider for at kunne tilgå dem. Du kan dog ændre dine browserindstillinger, således at din browser generelt kan afvise cookies, blokere cookies fra tredjepart eller angive, når der sendes en cookie. Se link nedenfor.

Tracking pixels er scripts, som afvikles, når en bruger lander på en hjemmeside eller åbner en e-mail. Selve pixlen er ikke synlig og kan kun ses i sitets eller e-mailens HTML. Scriptet gør, at der downloades en tredjeparts cookie på din computer, eller som registrerer, at du har åbnet e-mail funktionen.

Hvis du ønsker at vide mere om cookies kan du besøge www.allaboutcookies.org

 


Cookies

Når du besøger websitet www.borg.team benytter vi blandt andet cookies fra Google Analytics. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies hjælper os med at se, hvor mange der besøger websitet (trafikmåling), samt hvordan brugerne interagerer på websitet. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som kan forbindes med bestemte personer. Disse data deles ikke med andre parter, og den viden vi får, bruges udelukkende til at forbedre websitet og brugeroplevelsen for dig. Du kan læse mere om Google Analytics-cookies her.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her (Det anbefales ikke).

Du kan altid se vores fulde liste over cookies her.

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Ønsker du at slette eller blokere cookies, kan du se en vejledning her.

 


Plugins fra Facebook, Youtube, LinkedIn og Instagram

Sociale mediers tracking pixel placerer cookies på din computer, som fortæller mediet, at du har været inde på www.borg.team. Hvis du trykker på et SoMe ikon på vores hjemmeside, lægger det pågældende medie ligeledes en cookie på din computer, tablet m.v. Vi går ud fra, at du har en interesse for BORG Fysioterapi og indholdet på vores site. Når du besøger Facebook, Instagram mm. vil du herefter blive eksponeret for oplysninger eller reklamer med lignende indhold. Brug venligst dine privatlivsindstillinger på Facebook, Instagram og andet for at begrænse eksponeringen for markedsføring af denne type.

 

Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 06-06-2018.