En trivselsmåling handler om forebyggelse. At vores medarbejdere forbliver raske og sunde, så vi kan holde dem på arbejdsmarkedets er væsentlig, og lige så vigtigt er det, at vi herigennem kan tilbyde vores medarbejdere livskvalitet og overskud. Hvordan de ansatte har det, kan direkte måles, men det er meget mere end blot en måling. Det kræver en systematisk tilgang, der gør, at jeres virksomhed komme i mål med processen. Vi planlægger sammen med jer vores fem strategifaser.

Der er fem faser i en strategiproces:

 • Forarbejdelsesprocessen
  Hvad vil jeres virksomhed opnå, og hvilken ressourcer har I til rådighed?
 • Kortlægningsprocessen
  Der skal udføres en undersøgelse, som giver et indblik i, hvordan trivslen er på jeres arbejdsplads
 • Planlægningsprocessen
  I næste fase kigges der nærmere på de svar, vi har fået fra kortlægningen, så I kan beslutte, hvilke områder, der skal gøres noget ved, og hvordan I opnår det
 • Gennemførelsesprocessen
  Her handler det om, at både ledelsen og medarbejderne arbejder på at få implementeret ændringerne, så de bliver en fast del af hverdagen
 • Evaluerings- og fastholdelsesprocessen
  Det er lige så væsentligt, at der følges op og justeres undervejs, så indsatsen løbende justeres.

En strategi kræver en målsætning, så I ved, hvad I stræber efter. Vi lever i en verden, hvor trenden tydeligt viser, at vi passer godt på vores ansatte. Stærke sundhedsmålsætninger udsender ikke kun et stærkt signal til vores kunder og kommende medarbejdere, men lige så vigtigt også indadtil til vores nuværende medarbejdere.


Eksempler på en sundhedsstrategi:

 • At nedsætte sygefraværet og derved øge sundheden og effektiviteten
 • Generelt at fremme sundhed, trivsel og arbejdsglæde
 • At forbedre rekrutteringsmuligheder samt øge fastholdelsesgraden
 • Sundhedsbranding af virksomheden


Trivsel handler om balance og et fælles ansvar. Investering i trivsel blandt jeres medarbejdere betaler sig. Det handler ikke kun om at gøre det sjovere at gå på arbejde men også om, at vi står over for en udvikling. Det siger bl.a. vores finansminister Kristian Jensen; at vi bliver færre hænder i allerede lige om lidt. 

Høj trivsel og medarbejdertilfredshed
gør, at I som virksomhed har fokus på at forebygge og f.eks. er i stand til at håndtere stress, når den dukker op, og inden den gør alvorlig skade. Stress opstår ikke kun på arbejdspladsen men også på hjemmefronten. Her kan vi som arbejdsplads gøre en forskel ved at have fokus på netop trivslen, så vi sammen kan forebygge frem for at reparere et bekostelig længerevarende forløb

Mindre sygefravær
Et dårligt arbejdsmiljø menes at koste 1 million fraværsdage i Danmark. 53% af alle medarbejdere har mange korttidssygefraværsdage, og det koster på den lange bane. Gennem forebyggelse kan vi tilbyde jer komme nogle af disse bekostelige sygedage til livs

Fastholdelse af vores medarbejdere
Erfaringer viser, at trivsel og medarbejdertilfredshed er en væsentlig faktor for fastholdelse samt rekruttering af nye medarbejdere og måske det vigtigste af alt: at vores dygtigste medarbejdere ikke bliver nedslidt, så de skal forlade arbejdsmarkedet før tid. 
I dag får næste 3.000 medarbejdere førtidspension årligt på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det giver stof til eftertanke

Vælg en strategi, hvor I tænker længere ud i fremtiden. Hos BORG Fysioterapi synes vi, at det er gode argumenter for at få implementeret en sundhedsstrategi på arbejdspladsen.

Vi har selv gennem egne erfaringer set resultatet af en stor indsats på det gode arbejdsmiljø og trivsel. Vores medarbejdere har selv lavet vores værdiord og leveregler.

Se her hvordan de valgte at fremlægge det.

En resultatskabende sundhedsstrategi handler om, hvordan vi fremmer og påvirker sundheden på arbejdspladsen som helhed. Dine medarbejdere er dit ansvar fra det øjeblik, at de træder ind af døren. Tager I det alvorligt?