Viljen til at sejre

Bliv din egen bedste Førstehjælper 

og arbejde med dine smerter